Shop Mobile More Submit  Join Login
PACK PNG #01 by sicayos PACK PNG #01 by sicayos

Ảnh google + cắt ẩu = THIS PACK! :3 Lần đầu làm :3 


Police Rules
Bullet; Blue Don't claim it as your.
Bullet; Blue Credit if you use Tight Hug
Bullet; Blue Don't forget to +fav and comment if you like/download it!
Bullet; Blue Feel free to use and download it.
Add a Comment:
 
:icongia-thao:
gia-thao Featured By Owner Jun 20, 2015  New Deviant
xin<3
Reply
:iconbuzzylies:
buzzylies Featured By Owner May 17, 2015
Thanks! Love it!
Reply
:iconsabris89:
Sabris89 Featured By Owner Mar 16, 2015
So beautiful!
Reply
:icondinhml:
dinhml Featured By Owner Dec 24, 2014
beautiful. thanks
Reply
:iconym-kyuhyun:
ym-kyuhyun Featured By Owner Nov 7, 2014  Student Interface Designer
downloaded ^^
Reply
:iconannachoi-cucheoo-147:
AnnaChoi-Cucheoo-147 Featured By Owner Jul 2, 2014
tks u
Reply
:iconsweetdart18:
Sweetdart18 Featured By Owner Jun 28, 2014  Hobbyist Digital Artist
downloaded ^^ thanks for amazing png's!
Reply
:iconlamvy2:
lamvy2 Featured By Owner May 31, 2014  Student Digital Artist
tkank u
Reply
:iconelikwon:
EliKwon Featured By Owner Apr 20, 2014
Ks~ nha ^^
Reply
:iconbutlovinghimwasred:
ButLovingHimWasRed Featured By Owner Jan 10, 2014  Student Interface Designer
Xin nhé ;)
Reply
:iconpalbysolitary:
PalbySolitary Featured By Owner Dec 13, 2013  Student Interface Designer
-Xin
Reply
:iconlorelei2323:
Lorelei2323 Featured By Owner Dec 2, 2013  Hobbyist Traditional Artist
Awesome textures and cute, please a can used?
Reply
:iconsicayos:
sicayos Featured By Owner Dec 4, 2013
of course you can!
Reply
:iconsumiezhangi1:
SumieZhangI1 Featured By Owner Nov 29, 2013  Hobbyist Interface Designer
Bạn có pack này dạng ZIP k ?
Reply
:iconsicayos:
sicayos Featured By Owner Dec 1, 2013
Không bạn ơi 
Reply
:icondungyonggun:
dungyonggun Featured By Owner Nov 29, 2013  Student Digital Artist
xin nhé <3
Reply
:iconlpukirino:
LPuKirino Featured By Owner Nov 24, 2013  Student
downloaded :v
Reply
:iconashleylovesel:
Ashleylovesel Featured By Owner Nov 22, 2013  Student Artist
tks~ 
Reply
:iconhyuuunbak:
hyuuunbak Featured By Owner Nov 20, 2013  Hobbyist Digital Artist
+fav Used here: fav.me/d6uy7yl Thanks for sharing! Thanks for everything!
Reply
:iconhyuuunbak:
hyuuunbak Featured By Owner Nov 20, 2013  Hobbyist Digital Artist
Dl-ed. Thanks! :thanks:
Reply
:iconnunacutie:
NunaCutie Featured By Owner Nov 20, 2013  Student Interface Designer
theo mình nghĩ là cáo nên cre ng des thì tốt hơn :3

còn nếu k biết rõ ng des thì nên viết ở dưới là: "nguồn: google" chứ chỉ viết "ảnh google + cắt ẩu ... " nhiều ng hiểu lầm đấy :3 
Reply
:iconsicayos:
sicayos Featured By Owner Nov 20, 2013
không có tên người design OvO lên một trang web thấy nó thôi :3 
đem hình về cắt thôi :3
Reply
:iconnunacutie:
NunaCutie Featured By Owner Nov 20, 2013  Student Interface Designer
thế thì cứ viết là "nguồn: (tên trang web đó)" cho lành :3
Reply
:iconsicayos:
sicayos Featured By Owner Nov 20, 2013
ừm :3 
Reply
:iconiborart:
IborArt Featured By Owner Nov 19, 2013  Professional General Artist
Hi, I've used your stock here...thanks :)  iborart.deviantart.com/art/Ard…
Reply
:iconsicayos:
sicayos Featured By Owner Nov 19, 2013
:love: 
Reply
:icon022912:
022912 Featured By Owner Nov 19, 2013  Student Interface Designer
Em xin nha chị :33
Reply
:iconyoonsics:
yoonsics Featured By Owner Nov 18, 2013  Student Interface Designer
đẹp quạ, con lấy nhaaa :D (Big Grin)
Reply
:icondongdong2604:
dongdong2604 Featured By Owner Nov 18, 2013
t lấy nha Ngu
fav nè coăn
Reply
:iconhollowheartlessizsak:
hollowheartlessIzsak Featured By Owner Nov 17, 2013  Professional Digital Artist
So pretty! :D I might use these haha I'm not sure :3
Reply
:iconsicayos:
sicayos Featured By Owner Nov 18, 2013
:D 
Reply
:iconmr-pink-rose:
Mr-Pink-Rose Featured By Owner Nov 17, 2013
:O Whoa, your rose drawing is so beautiful, it puts my icon to shame!
Reply
:iconsicayos:
sicayos Featured By Owner Nov 17, 2013
thank you very much 
Reply
:iconmr-pink-rose:
Mr-Pink-Rose Featured By Owner Nov 18, 2013
You're very welcome! (:
Reply
:iconiborart:
IborArt Featured By Owner Nov 17, 2013  Professional General Artist
very beautiful...!
Reply
:iconsicayos:
sicayos Featured By Owner Nov 17, 2013
:D 
Reply
:iconpippuriruukku:
Pippuriruukku Featured By Owner Nov 17, 2013  Hobbyist
Really really beautiful. I love them!
Reply
:iconsicayos:
sicayos Featured By Owner Nov 17, 2013
thank you very much :love:
Reply
:iconhermit-stock:
Hermit-stock Featured By Owner Nov 17, 2013  Hobbyist Photographer
so friggin' gorgeous :D
Reply
:iconsicayos:
sicayos Featured By Owner Nov 17, 2013
thank you ^^
Reply
:iconbitran2711:
bitran2711 Featured By Owner Nov 17, 2013
đẹp thế s'. Con bướm gần cây quạt kia nó bị đứt phần cánh kia rồi. Do ảnh ạ ? 
Reply
:iconsicayos:
sicayos Featured By Owner Nov 17, 2013
ừ do ảnh đấy em :3 
Reply
:iconbitran2711:
bitran2711 Featured By Owner Nov 18, 2013
vâng ạ. Em chôm thôi :3 = ))
Reply
:iconthaobyeons:
THAObyeons Featured By Owner Nov 17, 2013  Student Interface Designer
search gì mà nó ra dọ XD
Reply
:iconsicayos:
sicayos Featured By Owner Nov 17, 2013
search đại đại là flower chinese gì đó :v
Reply
:iconmimisone99:
mimisone99 Featured By Owner Nov 17, 2013  Student Interface Designer
xin nho :'3
Reply
:iconnanabutterfly:
nanabutterfly Featured By Owner Nov 17, 2013  Student Interface Designer
Siêng quá nhooo :3
Reply
:iconkwonleerain:
KwonLeeRain Featured By Owner Nov 17, 2013  Student
Cho xin ạ
Reply
:iconhaniechu:
HanieChu Featured By Owner Nov 17, 2013  Student Interface Designer
Lấy nhé
Reply
:iconsicayos:
sicayos Featured By Owner Nov 17, 2013
thoải mái :3 
Reply
Add a Comment:
 
×
Download RAR download, 4.5 MB
Details

Submitted on
November 17, 2013
File Size
4.5 MB
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
4,653 (2 today)
Favourites
283 (who?)
Comments
50
Downloads
920 (1 today)
×