Shop Mobile More Submit  Join Login
PACK PNG #01 by sicayos PACK PNG #01 by sicayos

Ảnh google + cắt ẩu = THIS PACK! :3 Lần đầu làm :3 


Police Rules
Bullet; Blue Don't claim it as your.
Bullet; Blue Credit if you use Tight Hug
Bullet; Blue Don't forget to +fav and comment if you like/download it!
Bullet; Blue Feel free to use and download it.
Add a Comment:
 
:iconbrinkterblanche:
BrinkTerblanche Featured By Owner Mar 28, 2017
Thanks!
Reply
:iconijustwanttoart:
ijustwanttoart Featured By Owner Jan 30, 2017  Hobbyist Traditional Artist
thank you!
Reply
:iconminialpaca:
minialpaca Featured By Owner Sep 2, 2016
thanks
Reply
:iconmikusakura3011:
Mikusakura3011 Featured By Owner May 5, 2016
Xin
Reply
:iconjesociu015:
jesociu015 Featured By Owner Apr 27, 2016  Student
xin 
Reply
:icongogobizarre:
GogoBizarre Featured By Owner Jan 9, 2016  Professional Artisan Crafter
Thanks. Favored :)
Reply
:iconeunhee-shin:
EunHee-Shin Featured By Owner Jul 28, 2015
thanks 
Reply
:iconrunohazuka:
RunoHazuka Featured By Owner Jul 23, 2015
- Xin
Reply
:icongia-thao:
gia-thao Featured By Owner Jun 20, 2015
xin<3
Reply
:iconbuzzylies:
buzzylies Featured By Owner May 17, 2015
Thanks! Love it!
Reply
:iconsabris89:
Sabris89 Featured By Owner Mar 16, 2015
So beautiful!
Reply
:icondinhml:
dinhml Featured By Owner Dec 24, 2014
beautiful. thanks
Reply
:iconym-kyuhyun:
ym-kyuhyun Featured By Owner Nov 7, 2014  Student Interface Designer
downloaded ^^
Reply
:iconannachoi-cucheoo-147:
AnnaChoi-Cucheoo-147 Featured By Owner Jul 2, 2014  Student Interface Designer
tks u
Reply
:iconsweetdart18:
Sweetdart18 Featured By Owner Jun 28, 2014  Hobbyist Digital Artist
downloaded ^^ thanks for amazing png's!
Reply
:iconlamvy2:
lamvy2 Featured By Owner May 31, 2014  Student Digital Artist
tkank u
Reply
:iconelikwon:
EliKwon Featured By Owner Apr 20, 2014  Student Artist
Ks~ nha ^^
Reply
:iconbutlovinghimwasred:
ButLovingHimWasRed Featured By Owner Jan 10, 2014  Student Interface Designer
Xin nhé ;)
Reply
:iconpalbysolitary:
PalbySolitary Featured By Owner Dec 13, 2013  Student Interface Designer
-Xin
Reply
:iconlorelei2323:
Lorelei2323 Featured By Owner Dec 2, 2013  Hobbyist Traditional Artist
Awesome textures and cute, please a can used?
Reply
:iconsicayos:
sicayos Featured By Owner Dec 4, 2013
of course you can!
Reply
:iconsumiezhangi1:
SumieZhangI1 Featured By Owner Nov 29, 2013  Hobbyist Interface Designer
Bạn có pack này dạng ZIP k ?
Reply
:iconsicayos:
sicayos Featured By Owner Dec 1, 2013
Không bạn ơi 
Reply
:icondungyonggun:
dungyonggun Featured By Owner Nov 29, 2013  Student Digital Artist
xin nhé <3
Reply
:iconlpukirino:
LPuKirino Featured By Owner Nov 24, 2013   Artist
downloaded :v
Reply
:iconashleylovesel:
Ashleylovesel Featured By Owner Nov 22, 2013  Student Artist
tks~ 
Reply
:iconhyuuunbak:
hyuuunbak Featured By Owner Nov 20, 2013  Hobbyist Digital Artist
+fav Used here: fav.me/d6uy7yl Thanks for sharing! Thanks for everything!
Reply
:iconhyuuunbak:
hyuuunbak Featured By Owner Nov 20, 2013  Hobbyist Digital Artist
Dl-ed. Thanks! :thanks:
Reply
:iconnunacutie:
NunaCutie Featured By Owner Nov 20, 2013  Student Interface Designer
theo mình nghĩ là cáo nên cre ng des thì tốt hơn :3

còn nếu k biết rõ ng des thì nên viết ở dưới là: "nguồn: google" chứ chỉ viết "ảnh google + cắt ẩu ... " nhiều ng hiểu lầm đấy :3 
Reply
:iconsicayos:
sicayos Featured By Owner Nov 20, 2013
không có tên người design OvO lên một trang web thấy nó thôi :3 
đem hình về cắt thôi :3
Reply
:iconnunacutie:
NunaCutie Featured By Owner Nov 20, 2013  Student Interface Designer
thế thì cứ viết là "nguồn: (tên trang web đó)" cho lành :3
Reply
:iconsicayos:
sicayos Featured By Owner Nov 20, 2013
ừm :3 
Reply
:iconiborart:
IborArt Featured By Owner Nov 19, 2013  Professional General Artist
Hi, I've used your stock here...thanks :)  iborart.deviantart.com/art/Ard…
Reply
:iconsicayos:
sicayos Featured By Owner Nov 19, 2013
:love: 
Reply
:icon022912:
022912 Featured By Owner Nov 19, 2013  Student Interface Designer
Em xin nha chị :33
Reply
:iconyoonsics:
yoonsics Featured By Owner Nov 18, 2013  Student Interface Designer
đẹp quạ, con lấy nhaaa :D (Big Grin)
Reply
:icondongdong2604:
dongdong2604 Featured By Owner Nov 18, 2013
t lấy nha Ngu
fav nè coăn
Reply
:iconhollowheartlessizsak:
hollowheartlessIzsak Featured By Owner Nov 17, 2013  Professional Digital Artist
So pretty! :D I might use these haha I'm not sure :3
Reply
:iconsicayos:
sicayos Featured By Owner Nov 18, 2013
:D 
Reply
:iconmr-pink-rose:
Mr-Pink-Rose Featured By Owner Nov 17, 2013
:O Whoa, your rose drawing is so beautiful, it puts my icon to shame!
Reply
:iconsicayos:
sicayos Featured By Owner Nov 17, 2013
thank you very much 
Reply
:iconmr-pink-rose:
Mr-Pink-Rose Featured By Owner Nov 18, 2013
You're very welcome! (:
Reply
:iconiborart:
IborArt Featured By Owner Nov 17, 2013  Professional General Artist
very beautiful...!
Reply
:iconsicayos:
sicayos Featured By Owner Nov 17, 2013
:D 
Reply
:iconpippuriruukku:
Pippuriruukku Featured By Owner Nov 17, 2013  Hobbyist
Really really beautiful. I love them!
Reply
:iconsicayos:
sicayos Featured By Owner Nov 17, 2013
thank you very much :love:
Reply
:iconhermit-stock:
Hermit-stock Featured By Owner Nov 17, 2013  Hobbyist Photographer
so friggin' gorgeous :D
Reply
:iconsicayos:
sicayos Featured By Owner Nov 17, 2013
thank you ^^
Reply
:iconbitran2711:
bitran2711 Featured By Owner Nov 17, 2013
đẹp thế s'. Con bướm gần cây quạt kia nó bị đứt phần cánh kia rồi. Do ảnh ạ ? 
Reply
:iconsicayos:
sicayos Featured By Owner Nov 17, 2013
ừ do ảnh đấy em :3 
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
November 17, 2013
File Size
4.5 MB
Link
Thumb

Stats

Views
6,939
Favourites
316 (who?)
Comments
58
Downloads
1,634
×